Köpvillkor


Försäljnings- och leveransvillkor:
Avtals Ingående:
Säljaren är bunden först sedan han avgivit skriftligt ordererkännande.


Leveranstid:
Leveranstiden rättar sig om möjligt efter köparen villkor.
Angiven leveranstid avser det datum då godset beräknas lämna vårt lager.
Angiven leveranstid i våra ordererkännanden är vår bästa uppskattning
av leveranstid och kan komma att förändras.


Leveransvillkor:
Fraktkostnader betalas av köparen, om inte annat är avtalat (eller enligt offert) Säljaren kan
annulera en tidigare erkänd order, om det finns ett oavklarat, ekonomiskt mellanhavande med
köparen.

Mervärdesskatt:
Köpeskillingen innefattar ej mervärdesskatt. Detta tillkommer med 25% på alla priser.

Ordervärde understigande 800 kr beaktas ej.


Betalningsvillkor:
Företag med kreditvärdighet A eller bättre enligt Soliditet erhåller 30 dagars kredit.
I annat fall gäller förskottsfaktura. Dröjsmålsränta och förseningsavgift på 450,00:- debiteras på fakturor som betalas efter förfallodagen.

Emballage:
Emballage debiteras alltid om inte annat avtalats.


Försändelse:
Varor sändes på köparens räkning och risk. Ansvaret för leveransen övergår till köparen så snart
varan är levererad från oss till transportfirman. Det rekommenderas att köparen omgående vid mottagandet anmäler transportskador till transportföretaget.
Anmälan av skada ska göras inom 7 dagar från leverans. Fotografera skadorna.

Reklamation:
Eventuella reklamationer på levererade varor måste ske inom 8 dagar efter mottagandet av varan.
Godkännes reklamationen, erhålles full ersättning efter varans fakturerade värde. Säljaren
ger ingen ersättning för annan förlust, inte heller för följdskador såsom intäktsförlust, tidsförlust,
dagsböter m.m om inte ett vidaregående ansvar uttryckligen är avtalat vid köpet.


Produktansvar:
Säljaren ansvarar inte för att varan är lämplig för något visst ändamål såvida han inte genom
skriftlig garanti förklarat att så är fallet. Säljaren är inte gentemot köparen skyldig att ersätta
skada på grund av skadebringande egenskaper i godset. Köparen ansvarar gentemot tredje
person för skadebringande egenskaper i godset.

Tillagd i varukorgen